Kemisk lys fortsat
tilbage til kemisk lys
 
Sikkerhed

Produkterne er sikker ved normalt brug. De kan ikke forårsage en overophedning eller gnistdannelse, hvorfor de er velegnet til brug på områder, hvor der er risiko for gasudslip, eller hvor der findes eksplosive stoffer. De er også anvendelige under vand, idet produkterne er vandfaste i både fersk- og saltvand.

De aktive væsker er testet efter amerikanske standarder for giftighed, ætsningsgrad og irritationgrad. Der er ikke påvist nogen nævneværdig gener ved disse test. Hvis produkterne uheldigvis knuses, og der kommer væske på huden eller i øjnene, vil det bevirke et midlertidigt svidende ubehag i øjnene, på samme måde som sæbe eller shampoo vil forårsage.

Det anbefales, at produkterne ikke anvendes af børn under 6 år.

 
 
Sluk for lyset

Den kemiske proces kan ikke stoppes igen når den først er sat i gang. Derfor kan produkterne ikke slukkes igen. Den aktive perioden vil vare fra 4 til 12 timer, afhængigt af hvilket produkt der anvendes.

De optimale betingelser opnås ved temperaturer mellem 15o - 27o C. Hæves temperaturen til over det optimale niveau, vil lysvirkning blive skarpere, men varigheden vil være kortere. Sænkes temperaturen til under det optimale niveau, vil lysvirkningen blive svagere, men varigheden vil forøges.

 
 
Opbevaring

OmniGlow's produkter leveres i en luft- og lystæt folieindpakning, og det anbefales at folien ikke brydes før produktet skal bruges. Forsøg viser, at produkterne mister noget af lyseffekten, hvis de udsættes for dagslys i nogle dage. Ligger produkterne uindpakket gennem længere tid, mister de helt evnen til at lyse.

Opbevares produkterne i original ubrudt indpakning, er holdbarheden mellem et og fem år uden forringelser.  

 
 
Uheld

Sker der et uheld, og væskerne løber ud, anbefales det at skylle det ramte område med vand. Brug rigeligt. Gentag eventuel processen. Det kan medføre at malede eller lakerede overflader bliver falmede. Det kan også bevirke at der kommer pletter på stof. Kemisk rensning af tøj kan fjerne disse pletter. På gulvtæpper anbefales et tæpperensemiddel.